̼M̼ẹ̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼”̼D̼ì̼ ̼G̼h̼ẻ̼”̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼ó̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼o̼n̼ ̼B̼é̼ ̼K̼i̼a̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼V̼ậ̼y̼”̼

0
60

M̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼”̼D̼ì̼ ̼G̼h̼ẻ̼”̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼

On ̼M̼ẹ̼ ̼R̼u̼ộ̼t̼ ̼C̼ủ̼a̼ ̼”̼D̼ì̼ ̼G̼h̼ẻ̼”̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼X̼i̼n̼h̼ ̼Đ̼ẹ̼p̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼H̼i̼ề̼n̼ ̼L̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼ó̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼M̼u̼ố̼n̼ ̼T̼ố̼t̼ ̼C̼h̼o̼ ̼C̼o̼n̼ ̼B̼é̼ ̼K̼i̼a̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼L̼à̼m̼ ̼V̼ậ̼y̼”̼

ᴠụ ʙé ɢáɪ ᴛᴜổɪ ʙị ƌάɴʜ đếɴ ᴄʜếᴛ: ʙố ᴠà ᴅì ɢʜẻ ᴀɪ ᴛàɴ áᴄ ʜơɴ?

ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ‘ᴍẹ ᴋế’ ʜàɴʜ ʜạ ʙé ɢáɪ ᴛᴜổɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ
TP. HCM: Bé gái 8 tuổi тử νօпɡ, công an bắt khẩn cấp người yêu của

Để ᴅạʏ ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ᴄʜồɴɢ sắᴘ ᴄướɪ ʜọᴄ ʙàɪ, ᴛʀᴀɴɢ đặᴛ ᴍᴜᴀ ʀᴏɪ ᴍâʏ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ, ᴅùɴɢ ɢậʏ ɢỗ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ƌάɴʜ đậᴘ ᴍỗɪ ᴋʜɪ ᴄʜáᴜ ᴀ. ʟàᴍ ʙàɪ sᴀɪ. ᴄòɴ ôɴɢ ᴛʜ ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʙị ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ƌάɴʜ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ɴɢăɴ ᴄảɴ…

ɴɢàʏ /, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ (ᴛᴘʜᴄᴍ) đã ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ᴛʜáɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴠõ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ( ᴛᴜổɪ, ǫᴜê ɢɪᴀ ʟᴀɪ) ᴠề ᴛộɪ ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ɴạɴ ɴʜâɴ ʟà ʙé ɢáɪ ɴ.ᴛ.ᴠ.ᴀ. ( ᴛᴜổɪ), ᴄᴏɴ ʀɪêɴɢ ᴄủᴀ ôɴɢ ɴ.ᴋ.ᴛ.ᴛʜ. ( ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ǫᴜậɴ ) – ᴄʜồɴɢ sắᴘ ᴄướɪ ᴄủᴀ ᴛʀᴀɴɢ. ᴄả ɴɢườɪ đᴀɴɢ sɪɴʜ sốɴɢ ᴛạɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư sàɪ ɢòɴ ᴘᴇᴀʀʟ, ᴘʜườɴɢ , ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ.

Tin "sốc" về "mẹ kế ƅạo հàпհ bé gái 8 tuổi тử νօпɡ: Ngoại tình nơi công sở với bố bé gái, về sống với nhau chưa đầy 1 tháng sau Ɩу հôп - Ảnh 1.

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ, đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴠàᴏ ᴋʜᴏảɴɢ ʜ ɴɢàʏ /, ᴄʜáᴜ ᴀ. ʟàᴍ ʙàɪ ᴛậᴘ sᴀɪ ɴêɴ ᴛʀᴀɴɢ đã ᴅùɴɢ ɢậʏ ɢỗ ƌάɴʜ ɴʜɪềᴜ ᴄáɪ ᴠàᴏ ɴɢườɪ ᴠà ᴄʜỉ ᴅừɴɢ ᴋʜɪ ʙé ɢáɪ ʟàᴍ đúɴɢ.

ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ‘ᴍẹ ᴋế’ ʜàɴʜ ʜạ ʙé ɢáɪ ᴛᴜổɪ ᴛử ᴠᴏɴɢ ảɴʜ
Đốɪ ᴛượɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴛạɪ ᴄăɴ ʜộ xảʏ ʀᴀ ᴠụ ᴠɪệᴄ (Ảɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ).

ᴋʜᴏảɴɢ ᴘʜúᴛ sᴀᴜ, ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴛʜᴀɴ ᴍệᴛ ʀồɪ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ɴằᴍ ɴɢʜỉ. ᴅᴏ ᴛʜấʏ ʙé ɢáɪ ɴôɴ óɪ ɴêɴ ᴛʀᴀɴɢ ɢọɪ đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄʜᴏ ôɴɢ ᴛʜ. ᴠề ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ.

ᴠề ᴛớɪ ɴʜà, ôɴɢ ᴛʜ. đưᴀ ᴄᴏɴ ɢáɪ đɪ ᴛắᴍ ʀửᴀ ᴠà ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍũɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴅị ᴠậᴛ ʟà ᴛʜứᴄ ăɴ ɴêɴ ʜúᴛ ʀᴀ. sᴀᴜ đó, ôɴɢ ᴛʜ. ɢọɪ ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴠà ɴʜờ ʙảᴏ ᴠệ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư đưᴀ đếɴ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴄʜáᴜ ᴀ. đã ᴋʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴋʜỏɪ.

ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜᴀɪ ɴʜậɴ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ᴅùɴɢ ʀᴏɪ ᴍâʏ đặᴛ ᴍᴜᴀ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ để ƌάɴʜ đậᴘ ʙé ᴀ. ᴋʜɪếɴ ᴄơ ᴛʜể ɴạɴ ɴʜâɴ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ʙầᴍ ᴛíᴍ ᴍớɪ, ᴄũ. ᴛʜậᴍ ᴄʜí, ɴʜữɴɢ ᴋʜɪ ʀᴏɪ ᴍâʏ ɢãʏ, ᴛʀᴀɴɢ ᴅùɴɢ ɢậʏ ɢỗ để ƌάɴʜ ʙé ᴀ.

Bố ruột lên tiếng bảo vệ người tình: "Tôi đồng tình với cách dạy con của cô ấy, con hư phải dạy dỗ"

ʙướᴄ đầᴜ, ôɴɢ ᴛʜ. ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ᴠɪệᴄ ɢɪᴀᴏ ᴄʜáᴜ ᴀ. ᴄʜᴏ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜăᴍ sóᴄ ɴᴜôɪ ᴅưỡɴɢ, ᴅạʏ ʜọᴄ ᴠà ᴄó ʙɪếᴛ ᴄᴏɴ ɢáɪ ʙị ɴɢườɪ ᴛìɴʜ ƌάɴʜ đậᴘ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ôɴɢ ᴛʜ. ᴋʜôɴɢ ᴄó ʜàɴʜ độɴɢ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ɴɢăɴ ᴄảɴ để ʙảᴏ ᴠệ ᴄᴏɴ ɢáɪ.

ʜɪệɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴄʜᴏ ôɴɢ ᴛʜ. ᴛạɪ ɴɢᴏạɪ ᴠà sẽ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ɴếᴜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ɴɢườɪ ɴàʏ ᴄó ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ.

ᴛʀướᴄ đó, ᴄʜɪềᴜ /, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ ᴛừ ᴍộᴛ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴛʀêɴ địᴀ ʙàɴ ᴘʜườɴɢ (ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ) ᴄấᴘ ᴄứᴜ ᴍộᴛ ʙé ɢáɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʜôɴ ᴍê, ɴɢưɴɢ ᴛɪᴍ, ɴɢưɴɢ ᴛʜở ᴠà đã ᴛử ᴠᴏɴɢ ᴛʀướᴄ ᴋʜɪ đưᴀ ᴠàᴏ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ. ɴɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʀêɴ ᴄơ ᴛʜể ᴄʜáᴜ ʙé ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴠếᴛ ʙầᴍ ʟớɴ ɴɢʜɪ ᴅᴏ ʙị ƌάɴʜ đậᴘ, ʙạᴏ ʜàɴʜ.

ɴʜậɴ ᴛɪɴ ʙáᴏ, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴘʜườɴɢ đã ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ɢʜɪ ɴʜậɴ ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ.

ᴛừ ᴄáᴄ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ đượᴄ, ɴɢàʏ /, ᴄôɴɢ ᴀɴ ǫᴜậɴ ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ ʙắᴛ ᴋʜẩɴ ᴄấᴘ đốɪ ᴠớɪ ʙà ᴛʀᴀɴɢ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ʟàᴍ ʀõ ʜàɴʜ ᴠɪ ʜàɴʜ ʜạ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ.

ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ ᴠụ ᴠɪệᴄ, ɴɢàʏ /, ᴄʜị ɴ.ᴛ.ʜ. ( ᴛᴜổɪ, ᴍẹ ʀᴜộᴛ ᴄʜáᴜ ᴀ.) ɢửɪ đơɴ đếɴ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴛố ᴄáᴏ ôɴɢ ᴛʜ. ᴠà ʙà ᴛʀᴀɴɢ đã ʙạᴏ ʜàɴʜ ᴅẫɴ đếɴ ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ᴀ.

Tin "sốc" về "mẹ kế ƅạo հàпհ bé gái 8 tuổi тử νօпɡ: Ngoại tình nơi công sở với bố bé gái, về sống với nhau chưa đầy 1 tháng sau Ɩу հôп - Ảnh 3.

ᴠụ ʙé ɢáɪ ᴛᴜổɪ ở ʙìɴʜ ᴛʜạɴʜ, ᴛᴘʜᴄᴍ ʙị “ᴅì ɢʜẻ” ƌάɴʜ đếɴ ᴄʜếᴛ, ᴛʜêᴍ ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ʀúɴɢ độɴɢ, ᴠì sự ᴛàɴ áᴄ, ᴠô ᴄảᴍ ᴠà xᴜốɴɢ ᴅốᴄ đạᴏ đứᴄ.
Đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴠụ áɴ đầᴜ ᴛɪêɴ ᴠề sự ʀᴀ ᴛᴀʏ ᴛàɴ độᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʟớɴ ᴋʜɪếɴ ɴʜữɴɢ đứᴀ ᴛʀẻ ᴄʜếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ, ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ ᴄʜấɴ độɴɢ.

ʟờɪ ᴋʜᴀɪ ᴄủᴀ “ᴅì ɢʜẻ” ᴋʜɪếɴ ᴅư ʟᴜậɴ “ʟạɴʜ ɢáʏ”. ᴠõ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴋʜᴀɪ, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ sɪɴʜ sốɴɢ, ʙảɴ ᴛʜâɴ đã ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ƌάɴʜ đậᴘ ʙé ᴀ. ᴠõ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ đặᴛ ᴍᴜᴀ ʀᴏɪ ᴍâʏ để ᴅạʏ ʜọᴄ ᴄʜᴏ ʙé, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜá ᴛʀìɴʜ ᴅạʏ ʜọᴄ, “ᴅì ɢʜẻ” ɴàʏ ƌάɴʜ ʙé đếɴ ɢãʏ ʀᴏɪ ᴍâʏ. sᴀᴜ ᴋʜɪ ɢãʏ ʀᴏɪ ᴍâʏ, ᴠõ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜᴜʏểɴ sᴀɴɢ ƌάɴʜ ʙé ʙằɴɢ ɢậʏ ɢỗ…

sự ᴛàɴ áᴄ ᴄủᴀ “ᴅì ɢʜẻ” ᴠõ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ ɢâʏ sốᴄ ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴀɪ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴠề ᴠụ ᴠɪệᴄ.

ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, đôɴɢ đảᴏ độᴄ ɢɪả ʙàʏ ᴛỏ sự ᴘʜẫɴ ɴộ ᴠớɪ ᴛộɪ áᴄ ᴄủᴀ ᴠõ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ. “ᴛạɪ sᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ʀᴀ ᴛᴀʏ ɴʜư ᴠậʏ ᴠớɪ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ”, “ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ʜᴀʏ ᴄầᴍ ᴛʜú ᴠậʏ”, “ɴɢườɪ đàɴ ʙà ǫᴜá ᴛàɴ áᴄ”, “ᴄó ᴛʜể ƌάɴʜ đậᴘ ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ɴʜư ᴠậʏ ᴄʜỉ ᴄó ᴛʜể ʟà ᴄầᴍ ᴛʜú”… ᴛʀêɴ ᴋʜắᴘ ᴄáᴄ ᴅɪễɴ đàɴ ᴍạɴɢ ʟà ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʜể ʜɪệɴ sự ʙàɴɢ ʜᴏàɴɢ, ᴋʜó ᴛɪɴ ᴛʀướᴄ ᴛộɪ áᴄ ᴄủᴀ ᴠõ ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜỳɴʜ ᴛʀᴀɴɢ.

ᴋʜɪ sự ᴄʜỉ ᴛʀíᴄʜ, ᴘʜẫɴ ɴộ ᴅồɴ ᴠề ᴘʜíᴀ “ᴅì ɢʜẻ”, ᴄũɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ đặᴛ ʀᴀ ᴠề sự ᴠô ᴄảᴍ ᴄủᴀ ôɴɢ ʙố. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴛʀᴀɴɢ ʟà ᴠợ sắᴘ ᴄướɪ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛ, ở ᴄùɴɢ ôɴɢ ᴛ ᴠà ʙé ᴀ ở ᴛòᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄư ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ. Ôɴɢ ᴛ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʙɪếᴛ ᴛʀᴀɴɢ ƌάɴʜ đậᴘ ʙé ᴀ ʙằɴɢ ʀᴏɪ ᴍâʏ, ɢậʏ ɢỗ, ɴʜưɴɢ ɪᴍ ʟặɴɢ, ʙỏ ǫᴜᴀ. ᴄʜíɴʜ sự ɪᴍ ʟặɴɢ, ʙỏ ǫᴜᴀ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛ đã ᴛɪếᴘ ᴛᴀʏ ᴄʜᴏ sự ᴛàɴ áᴄ ᴋʜôɴɢ ᴄó đɪểᴍ ᴅừɴɢ ᴄủᴀ “ᴅì ɢʜẻ” ᴛʀᴀɴɢ.

Bố ruột lên tiếng bảo vệ người tình: "Tôi đồng tình với cách dạy con của cô ấy, con hư phải dạy dỗ"

“sự ᴛàɴ áᴄ ᴄủᴀ ᴅì ɢʜẻ ᴛʜì ʀõ ʀồɪ, ɴʜưɴɢ sự ᴛàɴ áᴄ ᴄủᴀ ôɴɢ ʙố ᴄũɴɢ ʀấᴛ ᴋɪɴʜ ᴋʜủɴɢ, ᴋʜɪ ᴀ ʟà ᴄᴏɴ đẻ, ʟà ᴍáᴜ ᴛʜịᴛ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛ, ɴʜưɴɢ ôɴɢ ɴàʏ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴠô ᴄảᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴄó ʙɪệɴ ᴘʜáᴘ ʙảᴏ ᴠệ ʙé. ᴄʜíɴʜ ôɴɢ ʙố đã đẩʏ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ᴠàᴏ ᴄʜỗ ᴄʜếᴛ” – ᴋʜáɴ ɢɪả ɴɢọᴄ ʟᴏɴɢ để ʟạɪ ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ ᴛʀêɴ ᴍộᴛ ᴅɪễɴ đàɴ.

“Ôɴɢ ʙố ᴄòɴ ᴄầᴍ ᴛʜú ʜơɴ ᴄả ᴅì ɢʜẻ. ɴɢườɪ ᴛᴀ ɴóɪ, “ᴋʜáᴄ ᴍáᴜ ᴛʜì ᴛᴀɴʜ ʟòɴɢ”, ᴅì ɢʜẻ ᴛàɴ áᴄ ᴠì ᴋʜáᴄ ᴍáᴜ. ᴠì ᴋʜôɴɢ ᴍáᴜ ᴍủ ʀᴜộᴛ ᴛʜịᴛ ɴêɴ ᴄô ᴛᴀ ɢʜéᴛ ʙỏ đứᴀ ᴛʀẻ, ᴅẫɴ đếɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛàɴ độᴄ. ɴʜưɴɢ ôɴɢ ʙố ʟà ɴɢườɪ sɪɴʜ ʀᴀ ʙé ᴀ, ʟà ᴍáᴜ ᴍủ ʀᴜộᴛ ᴛʜịᴛ, ᴛạɪ sᴀᴏ ᴄó ᴛʜể ɪᴍ ʟặɴɢ ᴠà ʙỏ ǫᴜᴀ ɴʜư ᴠậʏ?”.

“Ôɴɢ ʙố ᴛàɴ áᴄ ʜơɴ ᴄả ᴅì ɢʜẻ, ᴠì ôɴɢ ᴛᴀ đồɴɢ ʟõᴀ ᴠớɪ ᴛộɪ áᴄ ᴄủᴀ ᴅì ɢʜẻ. ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ, ôɴɢ ᴛᴀ ʟà ɴɢườɪ sɪɴʜ ʀᴀ ʙé”. “sự ɪᴍ ʟặɴɢ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛộɪ áᴄ ƌάɴɢ sợ ᴄủᴀ ôɴɢ ʙố”…

ᴋʜáɴ ɢɪả để ʟạɪ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴄʜấᴛ ᴠấɴ, ʟᴜậɴ ᴛộɪ sự ᴠô ᴄảᴍ – ᴛʜể ʜɪệɴ ᴛộɪ áᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ʙố.

ʜɪệɴ sự ᴠụ đᴀɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ đượᴄ đɪềᴜ ᴛʀᴀ. ᴛʜᴇᴏ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ɴếᴜ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴅấᴜ ʜɪệᴜ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴄủᴀ ôɴɢ ᴛ, ôɴɢ ɴàʏ sẽ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố ʜìɴʜ sự.

ᴛòᴀ áɴ sẽ xử đúɴɢ ɴɢườɪ đúɴɢ ᴛộɪ, ɴʜưɴɢ ᴛòᴀ áɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟươɴɢ ᴛâᴍ ᴍỗɪ ɴɢườɪ sẽ ᴠẫɴ ᴄòɴ ᴅᴀʏ ᴅứᴛ. ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ʙé ᴀ ᴠẫɴ đặᴛ ʀᴀ ᴍᴜôɴ ᴠàɴ ᴄâᴜ ʜỏɪ ɴʜứᴄ ɴʜốɪ, đếɴ ᴛʜờɪ đạɪ . – ᴋʜɪ ᴄôɴɢ ɴɢʜệ đã ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ ᴠượᴛ ʙậᴄ, ᴋʜɪ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ᴋʜɪ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ đã ᴍở ʀộɴɢ, ᴄậᴘ ɴʜậᴛ ʜơɴ ʙᴀᴏ ɢɪờ ʜếᴛ – ᴛạɪ sᴀᴏ, ᴍộᴛ đứᴀ ᴛʀẻ ᴛᴜổɪ ᴠẫɴ ʙị “ᴅì ɢʜẻ” ʙạᴏ ʜàɴʜ, ƌάɴʜ đậᴘ sᴜốᴛ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴅàɪ ᴍà ᴋʜôɴɢ ᴀɪ ʜᴀʏ? ᴛạɪ sᴀᴏ ᴇᴍ ʙé ấʏ đã ɪᴍ ʟặɴɢ ᴄʜᴏ đếɴ ᴛậɴ ʟúᴄ ᴄʜếᴛ?

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here